Showing all 3 results

Люксембург-т үүсгэн байгуулагдсан VTS групп нь одоо дэлхийн 20 гаруй оронд өөрийн салбар байгуулсан. VTS групп нь текникийн дэвшилтэт HVAC тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгч юм. Агаар боловсруулах болон халаалтын төхөөрөмж нь дэлхийн 100,000 гаруй барилгад суурилуулагдсан бөгөөд зочид буудал, худалдааны төвүүд, үйлдвэрлэлийн болон нийтийн барилга байгууламжуудын тав тухтай нөхцлийг бүрдүүлж чаддаг.