Агапе христисийн эмнэлэг

Агапе христисийн эмнэлэг

Нийслэлийн хотын захиргаа

Нийслэлийн хотын захиргаа

Steppe arena -Мөсөн өргөө

Steppe arena -Мөсөн өргөө

Өөжин Мед үр шилжүүлэн суулгах төв

Өөжин Мед үр шилжүүлэн суулгах төв

HANGAR – Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний барилга

HANGAR – Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний барилга

Novotel Зочид буудал

Novotel Зочид буудал

Бишрэлт зочид буудал

Бишрэлт зочид буудал

IMC Эмнэлгийн барилга

IMC Эмнэлгийн барилга

“АРВАЙН ҮНДЭС”үйлдвэр

“АРВАЙН ҮНДЭС”үйлдвэр

SHERATON Зочид буудал

SHERATON Зочид буудал