Төрөл бүрийн хөндлөн огтлолтой хоолой

  1. Отвод, гуравлагч, шилжвэр, сосок, зонтик хийнэ
  2. Материал: 0,4 – 1,2 мм-н төмөр
  3. Дулаалгатай байж болно

Description

  • Отвод, гуравлагч, шилжвэр, сосок, зонтик хийнэ
  • Материал: 0,4 – 1,2 мм-н төмөр
  • Дулаалгатай байж болно
Uniin sanal
Холбогдох арга
Хаяг
Хаяг
Хот
Аймаг/сум
Зип код