Дуу намасгагч

  1. Хоолойгоор дамжих агаарын урсгалын чимээг намсгана
  2. Түүнчлэн сэнсний дууг 50% бууруулна

Description

  • Хоолойгоор дамжих агаарын урсгалын чимээг намсгана
  • Түүнчлэн сэнсний дууг 50% бууруулна
Uniin sanal
Холбогдох арга
Хаяг
Хаяг
Хот
Аймаг/сум
Зип код