HANGAR – Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний барилга

Захиалагч
Байршил
Хийсэн ажил
  • Агааржуулалтын систем
  • Хөргөлтийн систем
  • Эдгээрийн автоматжуулалтын систем