Gold Plaza худалдааны төв

Захиалагч

“Даян Өндөр” ХХК

Байршил

Чингэлтэй дүүрэг

Хийсэн ажил
  • Агааржуулалтын систем
  • Хөргөлтийн систем
  • Эдгээрийн автоматжуулалтын систем