Өөжин Мед үр шилжүүлэн суулгах төв

Захиалагч

Өөжин Мед

Байршил
Хийсэн ажил
  • Агааржуулалтын систем
  • Хөргөлтийн систем
  • Эдгээрийн автоматжуулалтын систем