Хан бумбат нисэх онгоцны буудал

Захиалагч

“Оюу толгой” ХХК

Байршил

Өмнөговь аймаг

Хийсэн ажил
  • Агааржуулалтын систем
  • Хөргөлтийн систем
  • Эдгээрийн автоматжуулалтын систем