Орон сууц: Парк сайд рэсиденс

Захиалагч

Эрчимт сүлжээ зам ХХК

Байршил

Баянзүрх дүүрэг

Хийсэн ажил
  • Хөргөлтийн систем