Нийслэлийн хотын захиргаа

Захиалагч

Темпланд ХХК

Байршил

Хан-уул дүүрэг

Хийсэн ажил
  • Хөргөлтийн систем
  • Агаар сэтлгэлт систем
  • Эдгээрийн автоматжуулалтын систем