Novotel Зочид буудал

Захиалагч
Байршил
Хийсэн ажил
  • Хөргөлтийн систем
  • Агааржуулалтын систем
  • Эдгээрийн автоматжуулалт