БСБ мегамалл

Захиалагч

БСБ групп

Байршил

Хан-уул дүүрэг

Хийсэн ажил
  • Хөргөлтийн систем
  • Эдгээрийн автоматжуулалтын систем