“Арвайн үндэс” үйлдвэр

Захиалагч

“Алтан жолоо” групп

Байршил

Сонгино хайрхан дүүрэг

Хийсэн ажил
  • Агааржуулалтын систем
  • Агааржуулалтын системийн автоматжуулалт