Skip to main content

Дуу намсгагч

  1. Хоолойгоор дамжих агаарын урсгалын чимээг намсгана
  2. Түүнчлэн сэнсний дууг 50% бууруулна
  1. Хоолойгоор дамжих агаарын урсгалын чимээг намсгана
  2. Түүнчлэн сэнсний дууг 50% бууруулна
  • Салаа дулаан тусгаарлах хэрэгсэл
  • Гагнагдсан буюу амсарын холболтонд зориулсан шингэний холболт
  • Touch Screen Pro Dialog  удирдлагын интерфейс
  • Үйлчилгээний хавхлагын сэт
30XW150-400 AquaForce® Water-Cooled Liquid Chillers
30XW150-400 AquaForce® Water-Cooled Liquid Chillers
Holboo-barih