ХӨШИГТИЙН ХӨНДИЙН ОНГОЦНЫ БУУДАЛ

Jungdo engineering LLC

ХӨШИГТИЙН ХӨНДИЙН ОНГОЦНЫ БУУДАЛ 

Захиалагч: Jungdo enjineering LLC

Байршил: Төв аймаг, хөшигтийн хөндий


 

Хийгдсэн ажил:

- Хөргөлтийн систем