ГОВЬ ЦОГЦОЛБОР
БАРИЛГА

Захиалагч: Түмэнзанги ХХК

ГОВЬ ЦОГЦОЛБОР

Захиалагч: Түмэнзанги ХХК

Байршил: Баянгол дүүрэг


 

Хийгдсэн ажил:

- Агааржуулалтын системийн нийлүүлэлт, угсралт

- Агааржуулалтын автоматжуулалтын систем