НАРАН ПЛЭЙС ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Захиалагч: Капитал пропертис ХХК

НАРАН ПЛЭЙС ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Захиалагч: Капитал пропертис ХХК

Байршил: Баянзүрх дүүрэг


 

Хийгдсэн ажил:

- Агааржуулалтын систем

- Хөргөлтийн систем

- Эдгээрийн автоматжуулалтын систем