ПАРК САЙД РЭСИДЕНС

Захиалагч: Эрчимт сүлжээ зам ХХК

ПАРК САЙД РЭСИДЕНС

Захиалагч: Эрчимт сүлжээ зам ХХК

Байршил: Баянзүрх дүүрэг

Хийгдсэн ажил:

- Хөргөлтийн систем