АЯЛАЛЫН СУРГАЛТЫН ТӨВ

Захиалагч: Гантулга бор ХХК

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН СУРГАЛТЫН ТӨВ

Захиалагч: Гантулга бор ХХК

Байршил: Хан уул дүүрэг


 

Хийгдсэн ажил:

- Хөргөлтийн систем