БИШРЭЛТ ЗОЧИД БУУДАЛ

Захиалагч: “Бишрэлт” ХХК

БИШРЭЛТ ЗОЧИД БУУДАЛ

Захиалагч: “Бишрэлт” ХХК

Байршил: Чингэлтэй дүүрэг


 

Хийсэн ажил:

- Хөргөлтийн систем

- Агааржуулалтын систем

- Эдгээрийн автоматжуулалт