NARAN MALL

Захиалагч: “Наран трейд” ХХК

NARAN MALL

Захиалагч: “Наран трейд” ХХК

Байршил: Сүхбаатар дүүрэг


 

Хийсэн ажил:

- Хөргөлтийн систем

- Агааржуулалтын систем

- Эдгээрийн автоматжуулалт