ХАН БУМБАТ ОНГОЦНЫ БУУДАЛ

Захиалагч: “Оюу толгой” ХХК

ХАН БУМБАТ НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДАЛ

Захиалагч: “Оюу толгой” ХХК

Байршил: Өмнөговь аймаг


 

Хийсэн ажил:

- Агааржуулалтын систем

- Хөргөлтийн систем

- Эдгээрийн автоматжуулалт