GOLD PLAZA ХУДАЛДААНЫ ТӨВ

Захиалагч: “Даян Өндөр” ХХК

GOLD PLAZA ХУДАЛДААНЫ ТӨВ

Захиалагч: “Даян Өндөр” ХХК

Байршил: Чингэлтэй дүүрэг


 

Хийсэн ажил:

- Агааржуулалтын систем

- Хөргөлтийн систем

- Эдгээрийн автоматжуулалтын систем