SHERATON ЗОЧИД БУУДАЛ

Захиалагч: “Хурд” групп

SHERATON ЗОЧИД БУУДАЛ

Захиалагч: “Хурд” групп

Байршил: Сүхбаатар дүүрэг


 

Хийсэн ажил:

- Агааржуулалтын систем

- Салхивчийн системийн дулаан хангамж

- Хөргөлтийн систем

- Эдгээрийн автоматжуулалтын систем