“АРВАЙН ҮНДЭС” ҮЙЛДВЭР

Захиалагч: “Алтан жолоо” групп

“АРВАЙН ҮНДЭС” ҮЙЛДВЭР

Захиалагч: “Алтан жолоо” групп

Байршил: Сонгино хайрхан дүүрэг


 

Хийсэн ажил:

- Агааржуулалтын систем

- Агааржуулалтын системийн автоматжуулалт