IMC ЭМНЭЛЭГИЙН БАРИЛГА

Захиалагч: “Интэрнэйшнл Сентер”

IMC ЭМНЭЛЭГИЙН ÁАРИЛГА

Захиалагч: “Интэрнэйшнл Мэдикал Сентер” ÕÕК, “М-Си-Эс Пропертиз” ÕÕК

Áайршил: Õан-Уул дүүрэг


 

Хийсэн ажил:

- Агааржуулалтын систем

- Салхивчийн дулаан хангамжийн систем

- Õөргөлтийн систем

- Õагалгааны цэвэр өрөөний агааржуулалт

- Эдгээрийн автоматжуулалтын систем