ҮНИЙН САНАЛ

Informations about prices and services

АГААРЫН ХӨРГӨЛТТЭЙ ДЭЭВРИЙН - 50DB


Давуу тал:

  • 70 – 150 кВ бүхий номинал хөргөх хүчин чадалтай 6 өөр загвартай
  • Төхөөрөмжүүд нь озоны давхаргад нөлөөгүй хөргөлтийн шингэн R-407C ашигладаг.
  • Дулаан алдалтыг багасгах ба агаарын чанарыг нэмэгдүүлэх зорилготой чулуун хөвөн дулаалгатай давхар ялтсан металл панелийн загвар
  • Хялбар цахилгаан холболтууд
  • Нам дууны  тэнхлэгийн Flying bird сэнс нь нийлэг, дахин боловсруулагддаг материалаар хийгдсэн.

Нэмэлт хэрэгсэл:

  • Термостат
  • Дотор агаарын чанарын мэдрүүр
  • Өрөөнд байрлах оператор буюу тохируулагч
  • Агаарын урсгал заагч