ҮНИЙН САНАЛ

Informations about prices and services

БОСОО КОНДИШН (2 ТӨРӨЛ)


Хөргөх ба халаах хүчин чадал: 2.4 – 4.8 кВ

  • Хугацаа хэмжигч
  • Загварлаг дэлгэц
  • Утсан систем
  • Independent dehumidification system
  • Гарсан гэмтлийг дэлгэцээр харуулна