ҮНИЙН САНАЛ

Informations about prices and services

БОСОО КОНДИШН (6 ТӨРӨЛ)


Хүчин чадал:   1.7-6.0 НР 
Хөргөх хүчин чадал:  4.5-16 кВ 
Халаах хүчин чадал:  5.0-18.0 кВ

  • Нимгэн болохоор өрөөний дотоод заслын загвартай зохицдог. Мөн овор багатай (1.7-8.0 НР)
  • Алсын удирдлагатай