ҮНИЙН САНАЛ

Informations about prices and services

МОТОР - MULTI V SYNC II


Хүчин чадал: 8 – 48 НР /31 хэмжээтэй/
Хөргөх хүчин чадал: 22.4 – 134.4 кВ
Халаах хүчин чадал: 25.2 – 151.2 кВ
Давуу тал

  • Хөргөх (40%) + халаах (60%) байхад АҮК нь 6.3 хүртэл байна.
  • Энергийн зарцуулалтыг 30% - иар бууруулсан
  • Шөнийн чимээгүй ажиллагаатай
  • АҮК өндөртэй